De PDF versie kunt downloaden en printen en deze dan meesturen in de doos met het product.

PDF versie

Dit formulier alleen invullen en terugzenden in de doos wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan: de Goudsbloem online
Kaaistraat 10
3201 BL Spijkenisse
klantenservice@degoudsbloem.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende herroept/ herroepen*
Besteld op/ontvangen op* ...........................................
Voorletter(s) en achternaam..............................................................................................................................
Straat en huisnummer .......................................................................................................................................
Postcode en plaats .............................................................................................................................................
Email adres .........................................................................................................................................................
Handtekening......................................................................................................................................................
*doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Graag alle gegevens invullen, anders kunnen wij de gegevens niet verwerken.

In te vullen door de Goudsbloem online:

Afgehandeld door:

................
Financieel